Przejdź do treści

Czym jest kod klasyfikacji ADR?

  • przez

Transport ADR jest z pewnością jednym z tych, które cieszą się wraz z upływem czasu coraz większą popularnością. To właśnie taka forma przewożenia niebezpiecznych ładunków wpływa w największym stopniu na minimalizację związanych z tym zagrożeń. Aby było to jednak możliwe kluczowe wydaje się być właściwe sklasyfikowanie przewożonych towarów.

Klasyfikacja ADR

Wydaje się być to bowiem jedyny sposób na to, aby danemu towarowi dobrać najlepiej sprawdzający się w jego przypadku rodzaj zabezpieczenia. Bardzo często okazywało się bowiem dotychczas, że danemu ładunkowi który stwarzał zagrożenie wybuchem czy też pożarem, nie stworzono odpowiednio bezpiecznych warunków dla transportu. Aby tego właśnie uniknąć obecnie prowadzi się ścisła klasyfikację towarów do poszczególnych grup. Klasyfikacja ta dokonywana jest przede wszystkim na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych jak też i biologicznych zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami w umowie ADR. Co ciekawe bardzo często okazuje się, że towar oznaczony jako niebezpieczny w transporcie nie musi być uznany za taki po jego rozładowaniu. Jeżeli chodzi o ADR kod klasyfikacji przyznawany jest po dopasowaniu danego ładunku do jednej z trzynastu różnych klas. Odnosić się one mogą na przykład do towarów wybuchowych, gazów, materiałów ciekłych zapalnych czy też materiałów trujących. W obecnym czasie nie dopuszcza się raczej do sytuacji w których towary z różnych grup byłyby transportowane z użyciem jednego pojazdu. Wszystko ze względu na fakt, że wymagać one będą zupełnie innych metod zabezpieczenia w czasie transportu.

Oprócz tego bardzo ważną rolę w przypadku towarów niebezpiecznych odgrywa przypisanie ich do jednej z trzech grup pakowania. To właśnie ona określa bezpośrednio natężenie zagrożenia związanego z danym ładunkiem. Kolejnym bardzo ważnym aspektem metody klasyfikacji ładunków niebezpiecznych są specjalne kody mające postać cyfrowo-literową. Można przyjąć, że znaczenie poszczególnych liter jest wprost powiązane z nazewnictwem zagrożeń w języku angielskim. I tak litera A oznaczać będzie materiały duszące, O – utleniająco duszące, natomiast F – materiały palne. W obecnym czasie szczególną uwagę zwraca się na prawidłowe zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych. W tym właśnie celu przed skierowaniem danego ładunku do transportu jest on klasyfikowany zgodnie z zapisami konwencji ADR. Dzięki temu możliwe jest dobranie odpowiedniej formy transportu jak też i zabezpieczenia danego ładunku. Pozwoli to zminimalizować wszelkie zagrożenia związane na przykład z prawdopodobieństwem wybuchu czy też pożaru.

Po więcej na ten temat zapraszamy na www.frc.com.pl.