Przejdź do treści

Dlaczego warto stosować blokady Lockout?

W wielu różnego rodzaju zakładach przemysłowych istnieje konieczność wykonywania cyklicznego przeglądu maszyn oraz sprzętu. W takiej sytuacji kluczowe okazuje się być zastosowanie odpowiednich blokad, skutecznie chroniących przed uruchomieniem danej maszyny w trakcie jej konserwowania.

Blokady Lockout i ich stosowanie

Przykładem rozwiązań, które to umożliwiają są coraz bardziej popularne systemy LockOut. System ten cieszy się w ostatnim czasie coraz większa popularnością przede wszystkim ze względu na prostotę jego zastosowania, oraz wysoką skuteczność. Metoda ta wykorzystywana jest bardzo uniwersalnie, gdyż może być stosowana szeroko do blokowania wielu elementów sterujących różnych maszyn. Zdecydowanie najczęściej systemy takie są używane w przypadku wykonywania w danym zakładzie przemysłowym dowolnych prac konserwacyjnych lub też naprawczych. Lockout to system ostrzegający operatorów danej maszyny przed ponownym włączeniem danej maszyny również przez osoby do tego nieuprawnione. Bardzo często wspólnie z takimi blokadami stosowany jest system TagOut. Ten z kolei oparty jest o stosowanie specjalnych przywieszek, które jasno informują o tym że dana maszyna została wyłączona na czas przeglądu. W praktyce profesjonalne blokady Lockout wydają się być bezpośrednio powiązane z całym szeregiem różnych zalet. Z jednej strony więc, pozwalają na zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy pracowników odpowiedzialnych za czyszczenie, konserwację, bądź też naprawę sprzętu stosowanego w przemyśle. To z kolei wpływa również na skuteczne zapobieganie wielu groźnym w następstwach wypadkom jak też i kontuzjom.

Przeciwdziałanie włączenia maszyn w czasie ich naprawy może także widocznie przełożyć na niedopuszczenie do ich trwałego uszkodzenia. Zastosowania opisywanego systemu wraz z biegiem czasu stają się coraz bardziej rozbudowane. Na przykład sięga się po nie w przypadku czasowego braku dostępu do energii elektrycznej w zakładzie. W takiej sytuacji próba uruchomienia maszyn bez ich dostępu do energii również może się zakończyć ich usterkami. W obecnym czasie coraz większe znaczenie w zakładach przemysłowych zaczynają zdobywać specjalne systemy zabezpieczające w maszynach. Dzięki nim można uchronić dany sprzęt przed próbą jego włączenia na przykład w czasie jego naprawiania czy też konserwacji. To z kolei pozwala uchronić się przed ryzykiem często bardzo poważnego uszkodzenia takiego właśnie sprzętu, jak też przed wypadkami z udziałem pracowników. Wspomniane systemy są bardzo często łączone z innymi w tym na przykład ze specjalnymi przywieszkami ostrzegawczymi.