Przejdź do treści

Jak zwalczyć szkodniki w kukurydzy

Kukurydza to roślina uprawna, której popularność w Polsce stale rośnie. Zachodzące zmiany klimatyczne, które mają na kukurydzę pozytywny wpływ, oraz tworzenie wciąż nowych jej odmian sprawiają, że można uzyskiwać coraz większe plony tej wszechstronnie wykorzystywanej rośliny. Kukurydzę można uprawiać na cele pastewne i produkować z niej kiszonki, paszę i po prostu ziarno dla zwierząt, lub do celów spożywczych, konsumpcyjnych. Stosunkowo nowym zastosowaniem kukurydzy jest produkowanie z niej biopaliw.

Zwalczanie groźnych szkodników kukurydzy

groźne szkodniki kukurydzyKiedy mówi się o szkodnikach w kukurydzy często mamy na myśli żerujące w niej i wyjadające ją dziki, jednak to nie one są największym zagrożeniem dla upraw. Największymi wrogami kukurydzy są niepozorne, niewielkie owady, które potrafią w sposób znaczny, lub nawet całkowity uszkodzić plony. Sprzyjający insektom ocieplający się klimat, a także sprowadzanie ziaren na siew spoza granic Polski sprzyja rozprzestrzenianiu się żarłocznych niszczących uprawy owadów. To sprawia, że zwalczanie owadów żerujących w kukurydzy powinno być priorytetem każdego rolnika, który zamierza uprawiać tę roślinę. Groźne szkodniki kukurydzy zwalcza się odpowiednio dobranymi insektycydami, które trzeba stosować w odpowiednim czasie i w odpowiednio dobranej dawce. Zjadających kukurydzę szkodników nie można bagatelizować, ponieważ potrafią one zniszczyć nawet wielohektarowe uprawy. Kiedy insekty dokonają zniszczeń na kukurydzy uprawianej do celów konsumpcyjnych, owa kukurydza nie będzie mogła zostać dopuszczona do sprzedaży. Oprócz stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy także zadbać o dokładne usunięcie chwastów i roślin zalegających pomiędzy rosnącymi pędami, a w których mogą bytować szkodniki. Usunięcie takich zalegających pędów i liści sprawi, że szkodniki nie przeżyją. Zaleca się także aby plantacji kukurydzy nie zakładać na polach, na których były wcześniej uprawiane rośliny wieloletnie lub na nieużytkach. Szkodniki można zwalczać sposobami zarówno biologicznymi jak i chemicznymi.

Odpowiednio stosowane sposoby agrotechniczne mogą zminimalizować straty, niestety całkowite wyeliminowanie szkodników na ten moment jest w zasadzie niemożliwe. Szkodniki żerujące w kukurydzy pojawiają się na coraz większej ilości upraw na terenie niemal całej Polski. Aby dać uprawie kukurydzy szanse na wzrost należy być czujnym i reagować odpowiednio szybko, wtedy kiedy pojawią się motyle, bo kiedy złożą one jaja, z których wylęgną się larwy dla naszych upraw może być już za późno.