Przejdź do treści

Metody badań ultradźwiękowych złączy spawanych

badania złącz spawanych

Parametry techniczne złącz spawanych mogą być badane na różne sposoby. Jedną z metodą jest metoda ultradźwiękowa, która pozwala na precyzyjne wykrycie nieciągłości materiału, dzięki czemu można w porę wycofać dany wyrób z towarów przeznaczonych do sprzedaży. Fale ultradźwiękowe pozwalają ba badanie materiałów o różnej grubości – nie ma tutaj żadnych ograniczeń, dlatego ta forma badania, mimo swojej ceny, jest ceniona w środowisku przemysłowym.

Znane sposoby badania złącz spawanych

badania złącz spawanychJednak nawet w zakresie badań ultradźwiękowych można wymienić ich różne odmiany – na przykład tradycyjna metoda wykorzystująca echo ultradźwiękowe, które dzięki czasowi przejścia oraz amplitudzie impulsu pozwala ocenić położenie wady, a także jej rozmiar. Z kolei druga z technik wykorzystuje fale dyfrakcyjne – pozwala to wychwycić impulsy w momencie ich przejścia przez krawędzie wady. Aby jednak wykonać takie ręczne badania ultradźwiękowe, operator powinien odznaczać się odpowiednimi umiejętnościami – od niego będzie zależało prowadzenie głowicy, które pozwoli na wychwycenie wad. W przypadku zastosowania metody dyfrakcyjnej, konieczne jest użycie dwóch głowic. Jedna z nich to głowica nadawcza, której zadaniem jest wytworzenie wiązki fal, głowica odbiorcza pozwala zaś określić amplitudę fali i inne ważne cechy. Oczywiście wyniki badania ultradźwiękowego są przedstawiane w postaci cyfrowej – na ekranie komputera zobaczymy obrazowanie pozwalające odczytać parametry złącza spawanego i wykryć wady.

badania ultradźwiękoweObok metod ultradźwiękowych, do badania złączy spawanych można wykorzystać także metody radiograficzne, magnetyczno-proszkowe oraz penetracyjne, a także najprostsze – wizualne. Te ostatnie polegają oczywiście na najzwyklejszych w świecie oględzinach przedmiotu, co pozwala na wychwycenie dużych wad spojenia. Jednak w przypadku wad mikroskopijnych skuteczność tej metody zdecydowanie maleje. Wybierając metodę penetracyjną, stosuje się specjalny preparat nazywane penetrantem. Na powierzchnię przedmiotu nanoszony jest potem wywoływacz, który sprawia, że penetrant będzie wydostawał się ze szczelin – to wskaże nam nieciągłości spojenia. Pozostałe ze wspomnianych metod są o wiele bardziej skomplikowane i wymagają użycia specjalnych urządzeń.

Ponadto badania tymi sposobami nie mogą być przeprowadzane przez osobę niedoświadczoną. Każdy, kto chce prowadzić badania złączy spawanych, powinien przejść odpowiednie szkolenie, które pozwoli mu zapoznać się z poszczególnymi metodami, zarówno w teorii, jak i w praktyce, dzięki czemu zdobędzie się konieczne do pracy doświadczenie.