Przejdź do treści

Najnowsze generacje dygestoriów

  • przez

Najnowsze generacje dygestoriów, wyciągi laboratoryjne VAV (Variable Air Volume), zmieniają objętość powietrza usuwanego z pomieszczenia przy jednoczesnym utrzymaniu prędkości przepływu na ustalonym poziomie. Różne dygestoria VAV zmieniają objętość wyciągu za pomocą różnych metod, takich jak przepustnica lub zawór w kanale wyciągowym, który otwiera się i zamyka w zależności od położenia skrzydła, lub dmuchawa, która zmienia prędkość w zależności od zapotrzebowania na objętość powietrza.

Dygestorium z systemem VAV

zaawansowane dygestoriumZaawansowany system VAV mierzy prędkość powietrza za pomocą wysokiej jakości czujnika i dostosowuje ją do odpowiedniego standardu. Większość dygestoriów VAV posiada zmodyfikowany system obejścia-blokady, który zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przy wszystkich pozycjach skrzydła. Wyciągi laboratoryjne VAV są połączone elektronicznie z systemem HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) budynku laboratorium, dzięki czemu wywiew z dygestorium i nawiew do pomieszczenia są zrównoważone. Ponadto, wyciągi laboratoryjne VAV są wyposażone w monitory i/lub alarmy, które ostrzegają operatora o niebezpiecznych warunkach przepływu powietrza przez wyciąg. Chociaż zaawansowane dygestorium VAV jest znacznie bardziej złożone niż tradycyjne dygestoria o stałej objętości i odpowiednio ma wyższe koszty początkowe, może ono zapewnić znaczne oszczędności energii poprzez zmniejszenie całkowitej objętości klimatyzowanego powietrza usuwanego z laboratorium. Ponieważ większość wyciągów pracuje przez cały czas otwarcia laboratorium, może to szybko przynieść znaczne oszczędności. Oszczędności te są jednak całkowicie zależne od zachowania użytkownika: im mniej wyciągów jest otwartych, tym większe są oszczędności energii. Potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania wyciągów laboratoryjnych VAV są największe, gdy gęstość dygestoriów (liczba dygestoriów na metr kwadratowy powierzchni laboratorium) jest wysoka. Wynika to z faktu, że dygestoria przyczyniają się do osiągnięcia wymaganych wskaźników wymiany powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych.

Innymi słowy, oszczędności wynikające z zamknięcia dygestoriów można uzyskać tylko wtedy, gdy współczynniki wywiewu z dygestoriów są większe niż współczynnik wymiany powietrza potrzebny do osiągnięcia wymaganego współczynnika wentylacji w pomieszczeniu laboratoryjnym. W ankiecie przeprowadzonej w 2010 roku wśród 247 profesjonalistów z branży laboratoryjnej, Lab Manager Magazine stwierdził, że około 12% dygestoriów to dygestoria VAV.