Przejdź do treści

Samojezdny podnośnik koszowy do wielu zadań

  • przez
podnośniki koszowe

Maszyny dźwigowe są sprzętem, wykorzystywanym przede wszystkim na budowach podczas pracy na wysokościach. Wiele ich rodzajów to drogie maszyny, często będące poza zasięgiem przedsiębiorcy. Firmy niejednokrotnie muszą skorzystać z ich możliwości, jednak nie mają wystarczającej ilości środków finansowych, aby kupić je na własność.

Wielofunkcyjne podnośniki koszowe

podnośnik koszowyDo najczęściej wypożyczanych należą podnośniki koszowe składające się z ramienia hydraulicznego zakończonego koszem. Ten rodzaj urządzeń wykorzystywany jest często jako zamiennik wszelkich rusztowań i drabin. Można wykorzystywać je do wielu prac – malowania oraz ocieplania budynków, robienia elewacji, montażu oświetleń, przy wykonywaniu prac elektrycznych czy nawet jako pomoc podczas akcji ratowniczych dla strażaków czy medyków. Poza służbami czy firmami budowlanymi podnośniki stosowane są również przez przedsiębiorstwa zajmujące się pielęgnacją zieleni. Przycinka drzew czy zbiory owoców w sadach mogą być dużo prostsze dzięki takiemu sprzętowi. Ponadto podnośniki koszowe stosowane są przez agencje reklamowe w celu montowania reklam, filmowania czy fotografowania.

podnośniki koszowePodnośniki należą do bardzo bezpiecznych maszyn, jednak aby tak było należy szczególnie zwracać uwagę na wszelkie zasady BHP. Odpowiednia obsługa, nadzór nad pracami wykonywanymi na podnośnikach oraz nad poprawną konserwacją jest kluczowe, aby uniknąć wszelkich wypadków. Korzystając z nich należy pamiętać, aby w obrębie prac nie było żadnych słupów i napowietrznych lin wysokiego napięcia. Jeśli jednak nie ma możliwości, aby ich uniknąć – należy zachować szczególną ostrożność, a także stosowną odległość od nich. Jeśli napięcie znamionowe linii energetycznych wynosi do 1 kV, to odległość, jaką należy zachować, wynosi 3 metry. Natomiast przy napięciu od 1 do 30 kV 5m, od 30 do 110 kV — dziesięć metrów. Powyżej tego odległość musi wynosić około 20 metrów. Osoby używające podnośników powinny znać te zasady i mieć odpowiednie uprawnienia. Upoważnienia do prac na podnośnikach dzielą się na 3 kategorie – I, II i III oraz podkategorie, oznaczane literami. Uzależnione jest to od grupy dźwignic. Litera W oznacza obsługę wciągników, wciągarek i podestów ruchomych, S- obsługę suwnic, układnic magazynowych oraz dźwignic linotorowych, natomiast Z oznacza obsługę żurawi.

Zastosowanie podnośników jak widać jest bardzo szerokie. Jednak aby korzystać z podnośników koszowych należy zachować szczególną ostrożność oraz posiadać stosowne uprawnienia, dzięki czemu można uniknąć niebezpiecznych wypadków czy awarii. Pamiętając o stosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa zyskamy w tej maszynie doskonałego sprzymierzeńca do wykonywania trudnych zadań.