Przejdź do treści

Skuteczne osuszanie murów w Warszawie

Budynki mają ochraniać wnętrza użytkowe przed wilgocią, która przenika z gruntu lub powstaje przez działanie czynników zewnętrznych. Jej nadmierna ilość pogarsza jakość powietrza w domu, przyczynia się do powstawania grzybów, odklejania się płytek i odpadania farby. Niezależnie od tego, skąd się wilgoć bierze jest ona zjawiskiem niepożądanym. Najlepszym sposobem na usunięcie wilgoci jest poprawa struktury ścian poprzez proces osuszania.

Metody osuszania murów

osuszanie murów warszawaZawilgocone ściany lub fundamenty to częsty problem podczas budowy lub prowadzenia konserwacji. Mogą one wynikać z awarii systemu wodociągowego, wylewu bliskich zbiorników wodnych, płytkich wód gruntowych, nadmiernych opadów lub stosowania mokrych procesów technologicznych. Osuszanie budynków ma na celu przeprowadzenie takich czynności technicznych i technologicznych, które spowodują trwałe zmniejszenie poziomu zawilgocenia. Wilgotność ścian, jaka powinna być zachowana, mieści się w przedziale 3 – 6%. Osuszanie na etapie budowy ma umożliwić wykonanie kolejnych prac. Osuszanie murów Warszawa można przeprowadzi za pomocą nagrzewania. Polega to na umieszczeniu nagrzewnic w zawilgoconych pomieszczeniach i ogrzaniu powietrza do temperatury kilkudziesięciu stopni. Powoduje to intensywne odparowanie wilgoci. Osuszanie absorpcyjne polega na odebraniu wody z zawilgoconych materiałów przez otaczające je suche powietrze. Uzyskuje się je ze specjalnego urządzenia ze środkiem absorbującym wodę. Osuszanie kondensacyjne przegród polega na osuszaniu powietrza w pomieszczeniach przez skroplenie zawartej w nich pary wodnej. Metoda iniekcji zawiera się w stworzeniu przegrody hydrofobowej lub uszczelniającej. Termoiniekcję stosuje się w celu utworzenia bariery przed podsiąkaniem kapilarnym. Iniekcję krystaliczną stosuje się w przypadku, gdy budynek uległ zawilgoceniu na skutek podciągania kapilarnego wód gruntowych. Jej podstawowe działanie polega na utworzeniu w porach i kapilarach materiału budowlanego warstwy izolacyjnej z wykrystalizowanych, nierozpuszczalnych w wodzie minerałów.

Już na etapie budowy warto warto zadbać o odpowiednią izolację przeciwwilgociową. Jeśli w trakcie użytkowania budynku izolacja ulegnie zniszczeniu można wykonać prace uszczelniające. Możliwe jest wykonanie wtórnej hydroizolacji ścian czy stropów, ale także elementów budynku przykrytego gruntem bez potrzeby ich odkopywania. Dzięki iniekcjom budynek zostanie nie tylko zabezpieczony przed wilgocią, ale również oczyszczony z wilgoci, która już się w nim znajduje.